zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE
ID:233009

Płatny Program Stażowy - Energia dla Przyszłości
 • PKN ORLEN jest po raz drugi raz partnerem projektu stażowego #Energia dla Przyszłości
 • Idea programu, to: każdy stażysta ma zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki i zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego
 • Celem jest pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej
Co to #Energia dla Przyszłości ?
 • płatny roczny staż, w Spółkach i Ministerstwie Energii
 • benefit dla stażysty: unikalna możliwość poznania w ramach jednego stażu PKN ORLEN oraz innych największych polskich spółek energetycznych (PGE i PGNiG) oraz Ministerstwa Energii
Cykl stażu:
 • 1 miesiąc- Ministerstwo Energii
 • 3 miesiące – staż rotacyjny - po 1 miesiącu w każdej firmie (PKN ORLEN, PGE, PGNiG)
 • 6 miesięcy- staż w jednej z firm(PKN ORLEN, PGE, PGNiG)
 • 2 miesiące - Ministerstwo Energii
  Max miesięczna liczba godzin pracy 176 godzin
Gdzie?
 • m.in. w siedziba PKN ORLEN w Warszawie ul. Bielańskiej
 • w siedzibie Spółek (PGE i PGNiG) oraz Siedzibie Ministerstwa Energii
Kiedy?
 • rekrutacja trwa do 23 maja 2017
 • październik 2017 - wrzesień 2018- start stażu
 • czerwiec 2017 r.- ogłoszenie wyników
Dla kogo ?
 • przyjmujemy w ramach programu 30 studentów
 • z V roku studiów jednolitych
 • absolwentów poniższych wydziałów danej uczelni, w przypadku których od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy
 • studentów III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych
Z poniższych uczelni/kierunków:
 • Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 • Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw; Wydział
 • Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;
 • Politechnika Łódzka: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Mechaniczny;
 • Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
 • Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Elektryczny, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
 • Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska;
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny;
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Kryteria spełnienia:
 • edukacja w ramach powyższych uczelni i w/w/ status
 • średnia z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na
 • poziomie nie niższym niż 4,0
Dodatkowo punktowane:
 • odbycie praktyki/stażu/wolontariatu w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
 • znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2
 • nauka na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne)
Warunki stażowania?
 • wynagrodzenie 3,600 brutto/miesięcznie + umowa zlecenie
 • Jak aplikować, co zrobić? Ścieżka.
 • za pomocą formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie www.me.gov.pl w zakładce dotyczącej programu stażowego „#Energia dla Przyszłości”.
Etapy rekrutacji
3 etapy
1 etap:
 • przesłanie dokumentów (CV, LM, zaświadczenie z uczelni)
2 etap
 • Test wiedzy jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru(energetyka, energia jądrowa, odnawialne źródła
 • energii, sektor paliw ciekłych i gazowych)
 • Test analityczny
 • Test znajomości j. angielskiego
3 etap
 • rozmowa kwalifikacyjna
W trakcie stażu
 • bieżące wsparcie indywidualne zarówno koordynatora programu #Energia dla Przyszłości jak i opiekuna stażysty z danej firmy
 • konkretne zadania rozliczane w ramach indywidualnie dobranego harmonogramu stażu
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROGRAMU: za pomocą formularza aplikacyjnego
PKN ORLEN jest po raz drugi raz partnerem projektu stażowego #Energia dla Przyszłości
Idea programu, to: każdy stażysta ma zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki i zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego
Celem jest pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej
Co to #Energia dla Przyszłości ?
 • płatny roczny staż, w Spółkach i Ministerstwie Energii
 • benefit dla stażysty: unikalna możliwość poznania w ramach jednego stażu PKN ORLEN oraz innych największych polskich spółek energetycznych (PGE i PGNiG) oraz Ministerstwa Energii
Cykl stażu:
 • 1 miesiąc- Ministerstwo Energii
 • 3 miesiące – staż rotacyjny - po 1 miesiącu w każdej firmie (PKN ORLEN, PGE, PGNiG)
 • 6 miesięcy- staż w jednej z firm(PKN ORLEN, PGE, PGNiG)
 • 2 miesiące - Ministerstwo Energii
Max miesięczna liczba godzin pracy 176 godzin
Gdzie?
 • m.in. w siedziba PKN ORLEN w Warszawie ul. Bielańskiej
 • w siedzibie Spółek (PGE i PGNiG) oraz Siedzibie Ministerstwa Energii
Kiedy?
 • rekrutacja trwa do 23 maja 2017
 • październik 2017 - wrzesień 2018- start stażu
 • czerwiec 2017 r.- ogłoszenie wyników
Dla kogo ?
 • przyjmujemy w ramach programu 30 studentów
 • z V roku studiów jednolitych
 • absolwentów poniższych wydziałów danej uczelni, w przypadku których od daty ukończenia nauki do
 • dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy
 • studentów III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych
Z poniższych uczelni/kierunków:

Kryteria spełnienia:
 • edukacja w ramach powyższych uczelni i w/w/ status
 • średnia z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na
 • poziomie nie niższym niż 4,0
Dodatkowo punktowane:
 • odbycie praktyki/stażu/wolontariatu w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
 • znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2
 • nauka na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne)
Warunki stażowania?
 • wynagrodzenie 3,600 brutto/miesięcznie + umowa zlecenie
 • Jak aplikować, co zrobić? Ścieżka.
 • za pomocą formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie www.me.gov.pl w zakładce dotyczącej programu stażowego „#Energia dla Przyszłości”.
Etapy rekrutacji
3 etapy
1 etap:
 • przesłanie dokumentów (CV, LM, zaświadczenie z uczelni)
2 etap
 • Test wiedzy jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru(energetyka, energia jądrowa, odnawialne źródła
 • energii, sektor paliw ciekłych i gazowych)
 • Test analityczny
 • Test znajomości j. angielskiego
3 etap
 • rozmowa kwalifikacyjna
W trakcie stażu
 • bieżące wsparcie indywidualne zarówno koordynatora programu #Energia dla Przyszłości jak i opiekuna stażysty z danej firmy
 • konkretne zadania rozliczane w ramach indywidualnie dobranego harmonogramu stażu

Zobacz również


zobacz więcej ofert
REKLAMA

Polecane oferty

Praktyki i Staże

Praktyki i Staże w branży

Praktyki i Staże na stanowisku

FB dlaMaturzysty.pl reklama